Produsele din magazinele noastre dețin certificat de garanție, ce permite repararea produsului în cazul unui rebut de fabrică.

Vânzătorul și Cumpărătorul dețin toate drepturile prevăzute în Legea nr.105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor.

În cazul apariției unor neclarități cu privire la serviciile prestate în perioada de garanție şi post garanție, vă puteți adresa la Centrul de deservire: or. Chișinău, str. Columna, nr.170 (Intrarea pe teritoriu este din str.Ion Creangă); tel. 0 79717159

În cazul defecțiunilor și / sau depistarea rebuturilor de fabrică ascunse, certificat de garanție oferă dreptul reparației gratuite în Centrul de deservire tehnică, în perioada indicată în garanție, calculată de la momentul achiziționării.

Condiţiile deservirii gratuite pe perioada garanției sunt: instalarea corectă, corectitudinea exploatării, utilizării şi lipsa deteriorărilor mecanice cauzate de Cumpărător. La solicitarea reparației pe baza garanției către Centrul de deservire tehnică este necesară prezentarea cecului și / sau facturii fiscale și a certificatului de garanție.

Mai multe informații despre exploatare și îngrijire a produselor le găsiți pe site-ul liniah2o.md.

Produsele se scot din garanție în caz de încălcare a cerințelor stabilite de instalare, precum și în cazul încălcării regulilor de transportare, depozitare, manipulare, exploatare, îngrijire.

Produsele de ordin tehnico-sanitar necesită instalarea unui specialist calificat, pentru a evita situații neplăcute la exploatarea acestuia.

Garanția nu se aplică:

 • pentru accesorii, produse din sticlă, materiale consumabile, componente cu durată limitată de utilizare, pentru piese care sunt uzate natural (fitinguri, becuri, furtunuri, glisiere, garnituri, garnituri de etanșare, dispozitive de fixare, aeratoare, transformatoare etc.);
 • pentru daune cauzate de nerespectare a regulilor și condițiilor de instalare;
 • la deteriorări, survenite în urma suprasolicitării, lovirii cu obiecte grele şi ascuțite sau a diferenței presiunii în sistemul de alimentație cu apă, pătrunderii murdăriei sau a particulelor străine;
 • la deteriorări provocate de pătrunderea anumitor substanțe sau soluţii caustice pe suprafața articolului (amoniac, alcaline, acizi, alcool, produse ce conțin clor sau sulfură de hidrogen (apă sulfuroasă) substanțe corozive și alte elemente agresive);
 • în cazul când cada / cădiță nu este montată conform nivelului, în cazul când cada / cădiţa;
 • pentru sistemele de hidromasaj în cazul instalării integrate a băii acrilice (încastrat în carcasă etc.) și a lipsei de acces la întreținerea sistemului;
 • la uzura naturală sau deteriorarea cauzată de folosirea necorespunzătoare, la deteriorări provocate de îngrijirea incorectă, de factori nocivi în condiţii casnice, calamități naturale, inundații, incendii;
 • dacă sunt depistate schimbări neautorizate în construcția articolului;
 • dacă produsul a fost exploatat contrar destinației sau în condiţii improprii;
 • la deteriorări mecanice apărute în urma transportării sau depozitării (rosături, știrbire, fisurare, zgârieturi etc.);
 • dacă se depistează în interiorul mobilierului urme de păstrare a lucrurilor umede şi jilave, precum şi consecințe ale pătrunderii directe a apei: stratificare, fisurare, umflături ale anumitor accesorii sau părți ale mobilierului;
 • la deteriorări apărute ca urmare a depunerilor de calcar.

Returnarea produselor:

Clientul este în drept să se refuze de produsele comandate oricând din momentul efectuării comenzii până la primirea acestora sau să solicite schimbul produselor în termen de 14 zile de la achiziționare, conform Legii nr.105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor.

Produsele nu sunt supuse returnării sau schimbului în următoarele cazuri:

 • dacă din momentul achiziționării a expirat termenul de 14 zile;
 • dacă din momentul achiziționării nu a expirat termenul de 14 zile, dar produsul a fost folosit, ambalajul sau produsul este deteriorat, lipsesc documentele ce confirmă achiziția produsului;
 • produsul face parte din lista produselor ce nu se supun returnării sau schimbului, conform, Anexei „Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar” a Legii nr.105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor.

Returnării și schimbului se supun doar produsele ce nu au fost folosite și nu au semne de montare, deteriorări mecanice cum sunt: rosături, știrbire, fisurare, zgârieturi etc.

În setul produselor trebuie să fie păstrate toate elementele, documentele originale ce confirmă faptul achiziționării acestuia. 

În cazul încălcării unuia din punctele menționate mai sus, oferă dreptul Administrației de a refuza returnarea sau schimbarea produsului.

Rambursarea sumei produsului, condițiile și termenii de rambursare se efectuează conform legislației Republicii Moldova.

INFORMAȚIA PENTRU CONSUMATORI:

Organul autorizat împuternicit să protejeze drepturile consumatorilor este Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea pieței.

Adresa: str. Vasile Alecsandri nr 78, or. Chișinău, Republica Moldova

Telefon: (022) 51-51-51; 0-800-28-028

E-mail: [email protected]

Site: consumator.gov.md

Reclamațiile se analizează doar la prezentarea cecului de casă sau altui document ce confirmă faptul achiziției produsului sau serviciului.